Vakantie: een nood en basisrecht voor iedereen

Artikel

vakantie: een nood en basisrecht voor iedereen

Vakantie. Een nood en basisrecht voor iedereen.

En dus is kiezen waar, hoe en wanneer je op vakantie gaat dat ook.Toch is dat lang niet voor iedereen evident.

 

Hoewel het toeristisch aanbod dat beschikt over de nodige aanpassingen steeds blijft groeien, is het voor velen nog steeds een hele opgave om hun vakantie op een zorgeloze manier aan te vatten.

Vaak zijn praktische moeilijkheden een reden om vakantie anders te moeten beleven. De meest bekende daarvan is de beperkte toegankelijkheid. De letterlijke ‘drempel’. Toch is dat lang niet het enige waar mensen met (een vermoeden van) beperking tegenaan kunnen lopen. Het valt niet te onderschatten wat voor impact zorgmiddelen - of het gebrek daaraan - op de vakantiebeleving heeft

Het basisrecht ‘vakantie’ valt maar al te vaak weg bij mensen die nog niet over een zorgbudget beschikken. Maar even goed wordt dat zorgbudget al volledig ingezet voor de dagdagelijkse zorg waardoor er voor vakantie nauwelijks wat overblijft. Het komt ook vaak voor dat mensen niet eens weet hebben dat ze over extra zorgmiddelen zoals respijtzorg/kortverblijf beschikken.

Naast alle praktische hordes zijn ook deze financiële drempels niet te verwaarlozen.

We nodigen dan ook iedereen uit om vakantie serieus te nemen en samen de vraag naar vrije tijd en vakantie luidop te durven stellen.

Een vraag waar we bij Hotel O’mer graag een zo gepast mogelijk antwoord op willen geven.
Want bij Hotel O’mer zetten we ons in om van een inclusief hotel de norm te maken. Een plaats waar iedereen welkom is en een omgeving terugvindt die aan de nodige eisen voldoet. Want toegankelijkheid werkt voor iedereen. Laat ons dus die beperkingen wegdenken: Hotel O’mer is er voor vakantiegangers.

Wij engageren ons voor een vakantie zonder hokjes. Behalve die van het zwembad of de kledingwinkel…